Bescherming

Als jongere heb je recht op bescherming. Je moet beschermd worden tegen alles wat niet goed voor jou is, bijvoorbeeld als iemand je pijn wil doen. Het kan zo zijn dat jouw ouders jou niet goed kunnen beschermen. Jij en je ouders kunnen dan hulp krijgen van iemand anders, bijvoorbeeld Jeugdbescherming. Of, als je wilt, kunnen wij kijken welke hulp fijn is voor jouw situatie.