Discriminatie

Discriminatie betekent dat iemand jou anders behandelt dan de rest. Dat mag niet! De regels over dat je niet mag discrimineren en niet gediscrimineerd mag worden staan ook in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld waarin regels staan over de rechten van kinderen en jongeren. Jij hebt bijvoorbeeld recht op je eigen geloof, cultuur en taal. Denk jij dat je gediscrimineerd wordt? Stel dan je vraag aan ons.