Iets strafbaars gedaan

De regels waar we ons allemaal aan moeten houden in Nederland staan in het Wetboek van Strafrecht. Als je je niet aan deze regels houdt, dan heb je een strafbaar feit gepleegd en kun je straf krijgen van de rechter. Er bestaan twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Een overtreding is een licht strafbaar feit, zoals zwartrijden in de tram. Een misdrijf is een zwaar strafbaar feit, zoals diefstal.

Als je jonger dan 12 jaar bent krijg je geen straf opgelegd in Nederland. Ben je tussen de 12 en 18 jaar, dan geldt het jeugdstrafrecht. De regels van het jeugdstrafrecht zijn iets anders dan het volwassenenstrafrecht. Op bepaalde onderwerpen biedt het jeugdstrafrecht meer bescherming aan jongeren.

Een andere mogelijkheid voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is een Halt-straf. Je kunt alleen voor een Halt-straf in aanmerking komen als je een licht strafbaar feit hebt gepleegd. Door middel van de Halt-straf krijg je de kans om de fout die je hebt gemaakt recht te zetten. Dit moet je wel zelf willen, want de Halt-straf is vrijwillig en eigenlijk geen echte straf. Als je de Halt-straf niet accepteert kan de rechter een straf opleggen.