Jouw eigen mening

Iedereen mag een eigen mening hebben en laten horen. Jij dus ook! Er zijn speciale regels voor kinderen. Deze regels staan in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Een verdrag is een afspraak tussen veel landen en al die landen moeten zich aan het verdrag houden. Nederland doet mee aan het Kinderrechtenverdrag, dus de regels gelden voor alle kinderen die hier wonen. Het recht op een eigen mening betekent niet dat je alles mag zeggen. Je mag zeggen wat je vindt, maar je mag een ander hier geen pijn mee doen.

Je kunt je eigen mening gebruiken om te vertellen wat jij wilt. Als je ouders bijvoorbeeld gaan scheiden mag je (als je 12 jaar of ouder bent) aan de rechter vertellen bij wie je wilt gaan wonen. De rechter luistert goed naar jouw mening, maar neemt uiteindelijk zelf een beslissing over waar jij gaat wonen.