Regels op school

School
School is een plek waar je in een veilige en fijne omgeving les moet kunnen krijgen. Om hiervoor te zorgen heeft elke school regels. Deze regels zijn er om het rustig en veilig op school te houden. Maar moet je je altijd aan deze regels houden? Wat kun je doen als je het niet eens bent met een regel op school?

Regels op school
De regels die een school heeft staan vaak in een schoolreglement en/of een leerlingstatuut. Dit is een verzameling van regels die een school heeft opgesteld waar leerlingen en ook de school zich aan moeten houden. Je mag bijvoorbeeld niet bellen of sms’en in de klas. Ook staan er (vaak) regels in over privacy van leerlingen, gedragsregels voor leerlingen en regels die gaan over wat er elke dag moet en mag gebeuren op school.

Waarom moet je naar school?
Vanaf 5 jaar oud ben je verplicht om naar school te gaan. Dit is omdat je vanaf die leeftijd leerplichtig bent. De leerplicht geldt in ieder geval totdat je 16 jaar oud bent. 
Als je 16 jaar bent en je hebt je startkwalificatie behaald, dan ben je niet meer leerplichtig. Een startkwalificatie is een behaald diploma vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger).  Wanneer je die hebt hoef je niet meer verplicht naar school. Als je 16 jaar bent en je hebt nog geen startkwalificatie behaald, dan ben je leerplichtig tot je 18e.   

Probleem met school
Het kan zo zijn dat er problemen zijn tussen jou en je school. Soms krijg je straf als je je niet aan de regels op school houdt. Deze straf kan van alles inhouden. Je kan geschorst worden of zelfs van school worden gestuurd. Maar niet alleen jij moet je houden aan de regels uit het schoolregelement, ook de school moet dat. De school kan ook regels overtreden die jij als leerling heel vervelend kan vinden.

Oplossing
Wat kun je doen als je een probleem met school hebt? Als je het niet eens bent met de regels die jouw school oplegt of  je bent het niet eens met een straf die je van school hebt gekregen, dan kunnen wij jou misschien helpen! Samen met jou kunnen wij kijken naar een oplossing om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Alle vragen zijn welkom! Ook als je geen probleem op school hebt, maar alleen een vraag dan helpen wij jou graag. Er zijn geen domme vragen, dus als je ergens over twijfelt of iets heel graag wil weten over jouw rechten op school, neem dan contact met ons op!