Spijbelen

Vanaf 5 jaar oud ben moet je verplicht om naar school te gaan. Dit is omdat je vanaf die leeftijd leerplichtig bent. Deze leerplicht geldt in ieder geval tot dat je 16 jaar oud bent.

Een startkwalificatie is een behaald diploma vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger). Als je 16 jaar bent en je hebt je startkwalificatie behaald, dan ben je niet meer leerplichtig. Dan moet je niet meer verplicht naar school. Als je 16 jaar bent en je hebt nog geen startkwalificatie behaald, dan ben je leerplichtig tot je 18e. 

Niet naar school gaan terwijl je wel naar school moet, heet spijbelen. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen en jongeren naar school gaan. Als je zonder goede reden wegblijft van school kunnen jij en jouw ouders worden gestraft. Jouw ouders kunnen dan bijvoorbeeld een boete krijgen.