Spijbelen

Totdat je 18 jaar bent, moet je naar school. Als je een mbo 2-, havo- of vwo-diploma hebt gehaald, moet je totdat je 16 jaar bent naar school.

Niet naar school gaan terwijl je wel naar school moet, heet spijbelen. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen en jongeren naar school gaan. Als je zonder goede reden wegblijft van school kunnen jij en jouw ouders worden gestraft. Jouw ouders kunnen dan bijvoorbeeld een boete krijgen.