Jouw Rechten

Discriminatie

Discriminatie betekent dat iemand jou anders behandelt dan de rest. Dat mag niet! De regels over dat je niet mag discrimineren en niet gediscrimineerd mag worden staan ook in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld waarin regels staan over de rechten van kinderen en jongeren. Jij hebt bijvoorbeeld recht op je eigen geloof, cultuur en taal. Denk jij dat je gediscrimineerd wordt? Stel dan je vraag aan ons.

 

Bescherming

Als jongere heb je recht op bescherming. Je moet beschermd worden tegen alles wat niet goed voor jou is, bijvoorbeeld als iemand je pijn wil doen. Het kan zo zijn dat jouw ouders jou niet goed kunnen beschermen. Jij en je ouders kunnen dan hulp krijgen van iemand anders, bijvoorbeeld Jeugdbescherming. Of, als je wilt, kunnen wij kijken welke hulp fijn is voor jouw situatie.

Jouw eigen mening

Iedereen mag een eigen mening hebben en laten horen. Jij dus ook! Er zijn speciale regels voor kinderen. Deze regels staan in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Een verdrag is een afspraak tussen veel landen en al die landen moeten zich aan het verdrag houden. Nederland doet mee aan het Kinderrechtenverdrag, dus de regels gelden voor alle kinderen die hier wonen. Het recht op een eigen mening betekent niet dat je alles mag zeggen. Je mag zeggen wat je vindt, maar je mag een ander hier geen pijn mee doen.

Abonneren op RSS - Jouw Rechten