Wie wij zijn

Wie wij zijn

Bestuur

Het bestuur van de KJRW Amsterdam bestaat uit vijf leden:

Voorzitter: Masja Hermans
Secretaris: Sophie Verhoeven
Penningmeester: Ilse van Tussenbroek
Algemeen bestuurslid: Iza Herremans
Algemeen bestuurslid: Fleur Bijman

De werkzaamheden van het bestuur worden gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Indien u contact met het bestuur wenst op te nemen kunt u ons bereiken op het volgende e- mailadres: voorzitter@kinderrechtshulp.nl

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Beleidsplan 2022

Het RSIN/Fiscaal nummer van de KJRW Amsterdam is: 854333496


Masja Hermans
Voorzitter

Sophie Verhoeven
Secretaris

Ilse van Tussenbroek
Penningmeester

Iza Herremans
Algemeen bestuurslid

Fleur Bijman
Algemeen bestuurslid